Skip to main content
 • Müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler ile kuruluşumuzun beklentilerine uygun entegre yönetim sistemininini üst yönetimin liderliğinde uygulamayı,
 • Müşterilerin;
  en yüksek ürün kalitesi
  en kısa teslim süresini
  uygun fiyat
  güvenilirlik ve süreklilik

ihtiyaçlarını karşılamayı,

 • İnsan, tedarikçi, makine,  ortam şartları, malzeme ve finans gibi sahip olunan tüm kaynakların öneminin bilinci ile bu kaynakları en verimli ve etkin şekilde yönetmeyi ve geliştirmeyi,
 • Müşteri isteklerini tespit etmek ve bu istekleri aşan kalite seviyesinde MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ sağlamayı,
 • Kalitenin üretilmesinde insan gücünün bilincinde hareket etmek, ÇALIŞANLARININ MEMNUNİYETİNİ VE GELİŞİMİNİ sağlamayı
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak için ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları şartlarına uygun olarak oluşturulan, dokümante edilen ve uygulanan entegre yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun kareket ederek, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile faaliyetlerimizin sonucu oluşan çevre boyutlarının kontrol altına alarak kirlenmeyi önlemeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında önleyici yaklaşımla iş kazalarını engellemeyi,
 • Hedeflerin elde edilmesine yönelik risk ve fırsatları etkin bir şekilde yönetmeyi,

CANMAKSAN Üst Yönetimi olarak taahhüt ederiz.
GENEL MÜDÜR
Oktay CAN